Co otrzymuje klient po zakończonym zleceniu?

Co otrzymuje klient po zakończonym zleceniu?

Zgodnie z Ustawą o usługach detektywistycznych detektyw ma obowiązek sporządzić i przekazać zatrudniającemu go klientowi końcowe sprawozdanie, sporządzone w formie pisemnej, z wykonanych przez niego czynności w danej sprawie.

Następnie ów sprawozdanie, wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego, przekazuje się zleceniodawcy. Zwykle są to dokumenty w wersji papierowej oraz załączniki w formie elektronicznej - materiały wideo i fotograficzne.

Warto zauważyć, że przekazany klientowi raport musi być opracowany bezstronnie oraz przedstawiać wyłącznie fakty. W dokumentach należy drobiazgowo uwzględnić wszystkie dane związane z osobami, miejscami z podaniem godzin zaobserwowanych sytuacji.

Co ważne, po zakończonych działaniach tylko klient posiada wszelkie dane, detektyw wszystko niszczy. Nie kopiuje ani nie archiwizuje uzyskanych informacji, jedyne co u niego zostaje to umowa i dokumentacja odbioru. To klient decyduje o tym, co zrobi ze zdobytym przez detektywa materiałem i jak go wykorzysta.

Oczywiście wszelkie materiały przekazane zleceniodawcy mogą zostać użyte jako dowód w sądzie. Ponadto detektyw może pojawić się na rozprawie jako świadek.

 • Warszawa
  Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa

 • Gdańsk
  ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk

 • Wilno
  Didžioji st. 18, Wilno 01128, Litwa

 • Paryż
  Biuro operacyjne

Zapoznaj się z ofertą agencji śledczej wyspecjalizowanej dla klienta biznesowego

Pn-Pt 9-17
+ 48 730 868 895

© 2021 by SemUp