Jak zabezpieczyć miejsce pobytu VIP?

Jak zabezpieczyć miejsce pobytu VIP?

Statyczna ochrona osobista (static protection), czyli zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, gdzie przebywa ochraniana osoba, jest częścią ochrony osobistej VIP. Jej celem jest bezpieczeństwo klienta VIP przez 24 godziny na dobę – podczas podróży, w czasie pieszego przemieszczania się, a także w miejscach spotkań, czy po prostu w domu osoby ochranianej. Najlepsza definicja ochrony statycznej to angielskie określenie 5D: deter, detect, delay, defend or defeat, czyli odstraszyć, wykryć, opóźnić, obronić lub pokonać.

Działając w warunkach wojennych w Ukrainie, przekonaliśmy się, że ochrona statyczna, do tej pory traktowana z lekką obojętnością, nabiera zupełnie nowej wagi. Podczas pobytu we Lwowie, gdy kilka razy nocą wyły syreny alarmowe, zadaniem naszego zespołu ochrony statycznej było błyskawiczne i bezpieczne sprowadzenie klienta do najbliższego schronu. Powtórzyło się to w Kijowie, gdzie znowu zawyły syreny ostrzegające przed atakiem bombowym. Goście hotelowi nie byli w stanie znaleźć wyjścia ewakuacyjnego, nie wspominając już o lokalizacji schronu. Zapanowała panika, która spowodowała drobne kontuzje i niepotrzebny stres. Nasz zespół ochrony błyskawicznie ewakuował klienta do schronu oraz udzielił pomocy i wsparcia pozostałym osobom. W takich sytuacjach ochrona statyczna musi być przygotowana do szybkiej reakcji oraz odpowiednio wyposażona na wypadek konieczności spędzenia z klientem całej nocy w schronie.

Moja firma InvestProtect specjalizuje się w profesjonalnej ochronie VIP w sytuacjach zagrożenia.

( Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerem +48 730 006 724 )

Jak 5D działa w praktyce?

Sam fakt istnienia widocznej ochrony, czy to w postaci urządzeń zabezpieczających (alarm, kamery etc.), czy też grupy agentów ochrony rozmieszczonych wokół i w samym obiekcie, może odstraszyć potencjalnego napastnika. Jeśli mimo to, podejmie on próbę przedostania się do miejsca, gdzie przebywa VIP, zespół ochrony musi natychmiast wykryć i opóźnić jego działania, by zyskać czas na ewakuację osoby ochranianej. W sytuacji bezpośredniego fizycznego zagrożenia, rolą agentów ochrony jest obrona przed atakiem oraz neutralizacja napastnika.

Statyczna ochrona osobista (static protection), różni się w zależności od tego, czy działamy w stałym miejscu pobytu VIP-a (dom, apartament, firma, biuro, dom letniskowy), czy też jest to nowa lokalizacja, gdzie klient ma odbyć spotkanie, mieć wystąpienie publiczne etc. W pierwszym przypadku mamy do dyspozycji techniczne środki obserwacji i ochrony obiektu, które ułatwiają wykrycie potencjalnego zagrożenia oraz szybką reakcję na próbę wtargnięcia do budynku. Znamy teren, mamy przećwiczone działania operacyjne.

Natomiast aby ochrona w nowym, nieznanym miejscu była skuteczna, zespół zabezpieczający musi wykonać kilka ważnych czynności przygotowawczych, takich jak:

 • sprawdzenie obiektu pod kątem ewentualnych podsłuchów, czy innych urządzeń rejestrujących

 • opracowanie planów ewakuacji na wypadek zagrożenia

 • zaplanowanie tzw. obwodów bezpieczeństwa wokół miejsca, gdzie przebywa klient

Do realizacji tych zadań konieczne jest nawiązanie kontaktu z osobami znającymi obiekt (np. z miejscową agencją ochrony, administratorem budynku etc.) oraz rekonesans, którego celem jest poznanie taktycznego obszaru działań, jego mocnych stron i słabych punktów. Zespół ochrony musi fizycznie zapoznać się z miejscem, ponieważ nawet najdokładniejsze plany obiektu, czy Google Maps nie pokażą np. rusztowania na sąsiednim budynku lub robót drogowych na skrzyżowaniu, a te czynniki mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo osoby ochranianej.

Gdy VIP ma wziąć udział w wydarzeniu o dużej skali (np. koncert, konferencja biznesowa etc.), działania zespołu ochraniającego są planowane z wyprzedzeniem. Ważne jest, aby w takim przypadku proces zarządzania ryzykiem był okresowo weryfikowany, aby mieć pewność, że decyzje dotyczące środków bezpieczeństwa są nadal odpowiednie do warunków. Ocena ryzyka to dynamiczny proces, który wymaga ciągłej aktualizacji.

Obwody ochronne to najprościej mówiąc fizyczne i ludzkie bariery, które mają oddzielić osobę ochranianą od potencjalnych napastników. W przypadku, gdy VIP-em jest np. głowa państwa takich obwodów/kordonów bezpieczeństwa jest co najmniej trzy:

 • obwód zewnętrzny, w dużej odległości od miejsca pobytu VIP-a, tworzą najczęściej mobilne patrole agentów ochrony, kontrolujące okolicę

 • obwód pośredni to funkcjonariusze sił specjalnych lub policji plus fizyczne przeszkody: barierki, taśmy ochronne etc.

 • obwód wewnętrzny to bezpośrednie otoczenie osoby ochranianej – dokładnie sprawdzone wcześniej pomieszczenia, do których dostęp ma tylko VIP i agenci ochrony osobistej.

Nie ma jednej, uniwersalnej taktyki na zapewnienie bezpieczeństwa osoby ochranianej w konkretnym miejscu pobytu. Za każdym razem ochronę statyczną trzeba dopasować do wymagań klienta oraz warunków, które stwarza lokalizacja. Sukces operacji ochrony zależy przede wszystkim od tego jak dobrze zespół ochraniający pozna miejsce, jak dokładnie przeszuka pomieszczenia pod kątem ukrytych urządzeń rejestrujących, jak trafnie wyznaczy drogi ewakuacji.

Z moich doświadczeń - a nazbierało się ich sporo przez 10 lat prowadzenia firmy InvestProtect – wynika, że coraz więcej osób korzysta dobrowolnie, bądź zmuszona jest, korzystać z ochrony osobistej.

 • Warszawa
  Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa

 • Gdańsk
  ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk

 • Wilno
  Didžioji st. 18, Wilno 01128, Litwa

 • Paryż
  Biuro operacyjne

Zapoznaj się z ofertą agencji śledczej wyspecjalizowanej dla klienta biznesowego

Pn-Pt 9-17
+ 48 730 868 895

© 2021 by SemUp