Nowe standardy ochrony VIP

Nowe standardy ochrony VIP

Rola specjalistów ds. ochrony osobistej (close protection) znacząco wzrosła w ciągu ostatniej dekady. Bezpieczeństwo osób narażonych na atak kryminalny czy terrorystyczny, z racji pełnionej funkcji lub pozycji społecznej, przestało być przywilejem, stało się koniecznością. Aby sprostać wysokim wymaganiom klientów VIP nie wystarczy już być zwykłym bodyguardem. Specjalista ds. ochrony osobistej musi być również doradcą klienta w kwestiach bezpieczeństwa, odpowiedzialnym za wykrywanie istniejących i przewidywanie potencjalnych zagrożeń, a także planowanie oraz przygotowanie środków ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Taka rola zespołów ochrony osobistej jest bardzo istotna w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego (wojna w Ukrainie). Moja firma InvestProtect specjalizuje się w profesjonalnej ochronie VIP w sytuacjach zagrożenia.

( Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerem +48 730 006 724 )

Jakie kwalifikacje i umiejętności musi posiadać specjalista ds. ochrony VIP?

Skończyły się czasy, kiedy ochroniarz był „wytatuowanym mięśniakiem”. Klienci przekonali się, że liczą się: nieprzeciętna czujność, doświadczenie, spokój oraz zdolność do szybkiej reakcji w momencie, gdy osoba ochraniana jest zagrożona. Bardzo istotne jest również zaufanie między klientem, a zespołem ochraniającym. Klient powinien być pewny, że osoby odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo, podejmują właściwe decyzje.

O skuteczności specjalisty ds. ochrony VIP decyduje również poziom jego wyszkolenia, na które składa się:

 • regularny trening sprawności fizycznej,

 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej

 • trening strzelecki, jeśli agent jest uzbrojony

Szkolenia dla agentów ochrony obejmują również takie zagadnienia jak:

 • ocena zagrożeń i ryzyka

 • planowanie operacyjne

 • umiejętności interpersonalne

 • przeprowadzanie rekonesansu w terenie

 • taktyka opanowania incydentów

 • bezpieczeństwo miejsca

 • zarządzanie konfliktem

 • wybrane zagadnienia prawa karnego i cywilnego

Teoria jest ważna, ale po 10 latach prowadzenia firmy, która zajmuje się m.in. ochroną VIP, mogę stwierdzić, że doświadczenie zdobywa się w akcji, a dobry agent ochrony musi cały czas uzupełniać swoją wiedzę i stale trenować umiejętności praktyczne. Jeśli sobie odpuści, bardzo szybko okaże się, że nie jest w stanie właściwie zareagować w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa klienta.

Jaki jest definicja ochrony osobistej?

Podczas jednego ze szkoleń, które prowadzili w Polsce specjaliści z wojsk ONZ, zapamiętałem taką definicję:

Ochrona osobista to narzędzie łagodzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa i godności klientów. Polega ona na rozmieszczeniu przeszkolonych agentów ochrony w bliskiej odległości od osoby ochranianej, aby stworzyć wokół niej pierścień (krąg) bezpieczeństwa. Celem jest ochrona zdrowia i życia klienta oraz zapobieganie lub zminimalizowanie skutków ataku, który może spowodować obrażenia fizyczne lub obrazę godności klienta.

Co oznacza obraza godności klienta? Np. obelgi wykrzykiwane pod adresem osoby ochranianej, obraźliwe gesty, obrzucenie ekskrementami, oplucie etc. Ochrona osobista musi nie tylko fizycznie osłaniać klienta, ale również neutralizować agresywne zachowania naruszające jego godność.

Jak działa szyk ochronny?

Profesjonalny pierścień bezpieczeństwa składa się najczęściej z 4 lub 5 agentów ochrony, rozmieszczonych wokół osoby ochranianej. W zależności od potrzeb mogą tworzyć różne szyki ochronne.

Najczęściej jest to prosty romb (box), złożony z 4 agentów ochrony,

Ochrona VIP - formacja BOX

romb (diamond) – 5 agentów,

Ochrona VIP - formacja DIAMOND

lub klin (V) sformowany przez 3 lub 5 specjalistów ochrony, szczególnie przydatny przy przeprowadzaniu klienta przez tłum.

Ochrona VIP - formacja V

Kiedy klient życzy sobie, aby ochrona nie rzucała się w oczy, można zastosować ochronę jedno - (ochrona eskortowa) lub dwuosobową. W ochronie eskortowej, osoba ochraniająca znajduje się zawsze z tyłu klienta, zwykle po prawej stronie, w odległości około jednego metra. W razie ewentualnego ataku z przodu taka lokalizacja pozwala na szybką reakcję, a jednocześnie nie utrudnia przemieszczania się osoby ochranianej.

W ochronie dwuosobowej jeden agent zajmuje miejsce z tyłu, z prawej strony, a drugi z przodu, z lewej strony. Jeden chroni przed atakiem, drugi zaś odpowiada za osłonę i ewakuację klienta w razie zagrożenia. Wieloosobowy zespół ochraniający również pracuje zgodnie z tą zasadą – część zespołu zajmuje się ewentualnym napastnikiem lub napastnikami, a druga grupa osłania i ewakuuje klienta. Dlatego w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych ochrona eskortowa (jednoosobowa) jest najczęściej niewystarczająca.

Jak chronić klienta w różnych sytuacjach?

Osoba ochraniana jest najbardziej narażona na niebezpieczeństwo, kiedy porusza się pieszo, po otwartej przestrzeni. Z naszych doświadczeń wynika, że atakujący często wykorzystują np. moment kiedy klient wysiada z pojazdu, żeby przejść do budynku, lub kiedy opuszcza samolot i przechodzi do samochodu. Sytuacją potencjalnie niebezpieczną może być także zatrzymanie VIP-a przez zwykłego przechodnia na ulicy.

Doświadczony specjalista ds. ochrony osobistej jest w stanie rozróżnić rzeczywisty atak od niegroźnej zaczepki i odpowiednio dostosować reakcję. Często wystarcza siła słownej perswazji – uprzejme, ale stanowcze „proszę natychmiast odejść”. Czasem słowa trzeba wzmocnić gestem, ale zawsze trzeba pamiętać, że użycie siły, lub broni jest dozwolone wyłącznie w ekstremalnych sytuacjach.

Niebezpieczne zdarzenia czasami są prowokowane przez samych klientów. Niedawno ochranialiśmy grupę zachodnich biznesmenów podczas ewakuacji z Ukrainy do Polski. Mieliśmy nocleg we Lwowie. To piękne miasto, względny spokój, czynne bary, restauracje. Nasi klienci postanowili skorzystać z nocnych rozrywek. Zaprotestowaliśmy, ale zostaliśmy zignorowani. Klienci nam się „urwali”. Ale ich namierzyliśmy, w jednej z nielicznych czynnych dyskotek. Nad ranem skończyli upojną zabawę i postanowili pieszo udać się do hotelu. Po drodze zaczepiali ukraińskie dziewczyny. Kilku miejscowych chłopaków zareagowało dość ostro. Doszło nawet do rękoczynów. Szybko zgarnęliśmy naszych klientów do samochodu, a chłopakom wytłumaczyliśmy, że obcokrajowcy to sojusznicy wolnej Ukrainy, tylko za dużo wypili.

Dowieźliśmy biznesmenów do Warszawy. Po drodze wyjaśnialiśmy, że ochrona osobista musi być oparta na obustronnym zaufaniu. Chyba zrozumieli, ponieważ obiecali, że nadal będą korzystać z naszych usług.

 • Warszawa
  ul. Sienna 72/14,
  00-833 Warszawa

 • Gdańsk
  ul. Hynka 6,
  80-465 Gdańsk

 • Paryż
  Biuro operacyjne

Zapoznaj się z ofertą agencji śledczej wyspecjalizowanej dla klienta biznesowego

Pn-Pt 9-17
+48 730 868 862