Skuteczne narzędzia w walce z nieuczciwą konkurencją

Nieuczciwa konkurencja to prawdziwa plaga w polskim biznesie. Coraz częściej zgłaszają się do mnie klienci, których interesy zostały zagrożone przez nieuczciwych konkurentów. 

Ostatnio działaliśmy dla firmy z branży zabezpieczenia technicznego obiektów energetycznych. Wykorzystując obserwację i niejawny wywiad gospodarczy zebraliśmy dowody, które pozwoliły naszemu klientowi wystąpić o anulowanie „ustawionego” przetargu.

Rażąco niska cena oferty

Chodziło o jeden z czynów nieuczciwej konkurencji,  najczęściej popełniany w zamówieniach publicznych - rażąco niska cena usług pokazana w ofercie przetargowej. Nasz klient oraz jego nieuczciwy konkurent działają w wysoko wyspecjalizowanej branży – zajmują się zabezpieczeniem technicznym stacji elektroenergetycznych, czyli zespołów urządzeń służących do przetwarzania, rozdziału lub transformacji energii elektrycznej. Na pewno widzieliście takie urządzenia w terenie.

Tego rodzaju obiekty zaliczane są do tzw. infrastruktury krytycznej i dlatego muszą być wyjątkowo dobrze wyposażone w systemy ochronne: system sygnalizacji pożaru, czujniki sygnalizujące włamanie lub napad, system kontroli dostępu, telewizję przemysłową (CCTV) oraz system sterowania i nadzoru, który odbiera dane ze wszystkich pozostałych systemów i umożliwia pracownikom podejmowanie właściwych decyzji w sytuacji zagrożenia. 

Niedziałający bubel

Nieuczciwy konkurent naszego klienta wygrywał przetarg za przetargiem oferując zakładom energetycznym instalację i wdrożenia systemów zabezpieczeń technicznych za cenę przeciętnie o 20% niższą niż rynkowa. A co dostarczał?

Nie będę was zanudzał szczegółami technicznymi, ale udało nam się wykazać, że w systemach instalowanych przez konkurencyjną firmę było wiele -  nazwijmy to dyplomatycznie – niedociągnięć. Np. liczba kamer w telewizji CCTV była niewystarczająca, aby objąć monitoringiem cały teren obiektu. Kontrola dostępu była niedostateczna, a system sterowania i nadzoru nie spełniał swojego zadania. Podsumowując – nieuczciwy konkurent sprzedawał tanio niedziałający bubel.

Wykorzystaliśmy fakt, że jako detektywi możemy działać poza procedurą, ale oczywiście zgodnie z prawem. Dowody, które zebraliśmy pozwoliły klientowi wystąpić o  anulowanie przetargu. Konkurent nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy ujawniliśmy jego karygodne działania. Obserwacja i niejawny wywiad gospodarczy, to skuteczne narzędzia w przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji.

 

 • Warszawa
  Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa

 • Gdańsk
  ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk

 • Wilno
  Didžioji st. 18, Wilno 01128, Litwa

 • Paryż
  Biuro operacyjne

Zapoznaj się z ofertą agencji śledczej wyspecjalizowanej dla klienta biznesowego

Pn-Pt 9-17
+ 48 730 868 895

© 2021 by SemUp